นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 5.00 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.21%) ปริมาณ ('000) 44,844,140
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,970,300 ราคาเปิด 4.96 วันก่อนหน้า 4.94
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.92 - 5.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.50 - 8.20 ต่ำสุด 4.92
สูงสุด 5.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.00 / 542,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.05 / 214,600

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กันยายน 2561 16:38วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %