นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 3.94 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.51%) ปริมาณ ('000) 1,314,198
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 334,500 ราคาเปิด 3.92 วันก่อนหน้า 3.92
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.92 - 3.94 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 4.16 ต่ำสุด 3.92
สูงสุด 3.94 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.94 / 56,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.96 / 197,500

ปรับปรุงล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2560 11:00วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %