นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 3.64 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.68%) ปริมาณ ('000) 18,040,148
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,977,000 ราคาเปิด 3.58 วันก่อนหน้า 3.58
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.56 - 3.66 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 3.96 ต่ำสุด 3.56
สูงสุด 3.66 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.62 / 39,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.64 / 206,000

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มกราคม 2560 16:36วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %