นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 4.66 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.08 (1.75%) ปริมาณ ('000) 33,395,656
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,222,700 ราคาเปิด 4.58 วันก่อนหน้า 4.58
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.52 - 4.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.04 - 4.94 ต่ำสุด 4.52
สูงสุด 4.70 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.64 / 344,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.66 / 162,100

ปรับปรุงล่าสุด: 20 ตุลาคม 2560 16:39วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %