นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 5.75 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.05 (0.88%) ปริมาณ ('000) 14,733,605
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,563,800 ราคาเปิด 5.65 วันก่อนหน้า 5.70
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.60 - 5.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.30 - 6.15 ต่ำสุด 5.60
สูงสุด 5.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.70 / 1,494,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.75 / 573,100

ปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม 2561 14:52วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %