นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 3.74 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 5,438,568
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,453,200 ราคาเปิด 3.74 วันก่อนหน้า 3.74
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.72 - 3.76 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 4.16 ต่ำสุด 3.72
สูงสุด 3.76 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.72 / 284,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.74 / 84,800

ปรับปรุงล่าสุด: 29 มีนาคม 2560 16:36


Chart Type