นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 4.58 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.08 (1.78%) ปริมาณ ('000) 90,531,698
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 19,870,400 ราคาเปิด 4.52 วันก่อนหน้า 4.50
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.46 - 4.64 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.50 - 8.20 ต่ำสุด 4.46
สูงสุด 4.64 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.58 / 57,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.60 / 90,000

ปรับปรุงล่าสุด: 17 สิงหาคม 2561 16:36


Chart Type