นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 4.16 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.08 (-1.89%) ปริมาณ ('000) 4,578,120
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,093,100 ราคาเปิด 4.24 วันก่อนหน้า 4.24
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.16 - 4.26 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.50 - 8.20 ต่ำสุด 4.16
สูงสุด 4.26 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.16 / 82,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.18 / 1,100

ปรับปรุงล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2561 16:37


Chart Type