นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 4.24 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.08 (1.92%) ปริมาณ ('000) 18,125,246
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,269,000 ราคาเปิด 4.18 วันก่อนหน้า 4.16
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.18 - 4.32 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.06 - 8.20 ต่ำสุด 4.18
สูงสุด 4.32 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.24 / 51,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.26 / 121,400

ปรับปรุงล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2561 16:38


Chart Type