นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 4.46 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.08 (1.83%) ปริมาณ ('000) 30,872,482
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,923,200 ราคาเปิด 4.44 วันก่อนหน้า 4.38
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.42 - 4.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 4.66 ต่ำสุด 4.42
สูงสุด 4.50 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.46 / 51,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.48 / 301,600

ปรับปรุงล่าสุด: 25 กรกฎาคม 2560 15:29


Chart Type