นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 3.64 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.68%) ปริมาณ ('000) 18,040,148
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,977,000 ราคาเปิด 3.58 วันก่อนหน้า 3.58
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.56 - 3.66 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 3.96 ต่ำสุด 3.56
สูงสุด 3.66 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.62 / 39,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.64 / 206,000

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มกราคม 2560 16:36


Chart Type