นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WICE

ราคาล่าสุด 3.94 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.51%) ปริมาณ ('000) 1,314,198
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 334,500 ราคาเปิด 3.92 วันก่อนหน้า 3.92
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.92 - 3.94 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.30 - 4.16 ต่ำสุด 3.92
สูงสุด 3.94 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.94 / 291,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.96 / 194,600

ปรับปรุงล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2560 11:03


Chart Type