นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:

ราคาล่าสุด - thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเปิด - วันก่อนหน้า 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.00 - 0.00 ต่ำสุด -
สูงสุด - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -

ปรับปรุงล่าสุด:


Chart Type