นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน
เลือกปีปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 469 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 324 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 285 KB.
ปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 968 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 270 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 236 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 221 KB.
ปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 450 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 289 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 243 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 202 KB.
ปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 463 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 328 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 313 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 256 KB.
ปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 954 KB.
ปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2556 839 KB.
ปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2555 797 KB.