นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2560

วันที่ 5 กันยายน 2560

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

เวลา 09:30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2559

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

เวลา 15.20-16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559

เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2558

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย