นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 358 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 435 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 348 KB